Viryayoga är en dynamisk yogaform med fokus på biomekanik. Virya betyder ”energi” eller ”kraft” på sanskrit.

I varje viryaklass finns det 10 olika moduler; uppvärmning, solhälsningar, stående positioner, balanser, magstärkare/armbalanser, höftöppnare, bakåtböjningar, framåtfällningar, avslutande  positioner och avslappning/vila. Detta för att du ska få en komplett yogaupplvelse.

Varje yogaklass har ett biodynamiskt tema. Det handlar om rörelselära och om hur vi använder kroppen på ett hälsosamt sätt. Du ges möjlighet att skapa förståelse kring hur just din kropp fungerar och hur du stärker kroppen på ett säkert och effektivt sätt. I varje klass finns det också ett filosofiskt tema.

Viryayoga bygger på gammal kunskap om dynamisk yoga men som är anpassad för oss västerlänningar och våra kroppar och förutsättningar idag.

Välkommen till en härlig klass som ger dig kraft och energi.