Våra andetag är som en vägvisare inom oss själva. Med hjälp av medvetna andetag kan vi uppnå god hälsa och välmående. Medveten andning handlar om att syresätta kroppen på ett mer effektivt sätt. Det handlar om att förstå hur viktig vår andning är för alla aspekter av vårt liv – våra tankar, känslor och kroppsliga funktioner.

Nedan finns en enkel övning som kallas för fyrkanten.

Detta är en bra andningsövning för att lugna ner ett stressat sinne och den hjälper till att öka koncentrationsförmågan. Här får du också en möjlighet att bekanta dig med utrymmet, mellanrummet, mellan andetagen.

  1. Sitt bekvämt med rak rygg och låt händerna vila i knät.
  2. Andas ut och töm sakta lungorna utan att forcera.
  3. Andas in medan du sakta räknar till tre.
  4. Håll andan och räkna sakta till tre.
  5. Andas ut medan du sakta räknar till tre.
  6. Håll andan och räkna sakta till tre.
  7. Upprepa tio rundor.

Detta är en bra andningsövning som balanserar och stärker nervsystemet. Om du förlänger utandningen mer så stimulerar du det sympatiska nervsystemet. Om du förlänger inandningen så stimulerar du istället det parasympatiska nervsystemet. Om du förlänger pausen mellan in- och utandning kan det få en värmande effekt på kroppen och även öka koncentrationsförmågan.

Andningspauser mellan in- och utandning ska du undvika om du är gravid, har migrän eller känner dig väldigt obalanserad och stressad.

Ta det lugnt, andas i din takt, låt saker ta tid och sakta sjunka in.

”Breathe to pause. To make space. To collect your thoughts. To remember. To let go. To face the next moment. To choose.”

Namaste