8-faldigavägen/Yogans filosofi & historia

Den 8-faldiga vägen till yoga

Det finns 8 grundläggande filosofiska principer för yoga som är nedskrivna i Yoga sutras, av Patanjali för ungefär 2000 år sedan. Om vi följer de principerna kan vi ta oss ur levnadsmönster som inte är gynnsamma för oss, som påverkar vår livskraft negativt och som hindrar oss att se vår sanna natur. När kroppen har frigjorts från hinder kan prana (livskraften) flöda fritt i kropp och sinne och förbereder för det högsta målet att uppnå Samadhi.

I Ashtangayogan och många fysiska yogaformer börjar man med asana, som är den tredje delen av denna 8-faldiga väg. När man har hittat en förankring i den delen kan man fortsätta med den fjärde delen, pranayama. Med disciplin och ansträngningar i dessa två delar kommer man sedan naturligt hitta förståelsen för de två första delarna som är yamas och niyamas.

De fyra första delarna kallas för de ”yttre övningarna”. De är i huvudsak fysiska och influerar vårt samspel med omvärlden runt omkring oss. De fyra sista delarna är de inre delarna som mestadels rör vår relation med vårt eget innersta.

Nedan följer en kortare beskrivning av de 8-faldiga vägen.

Yama – den första delen

Hur vi förhåller oss till omvärlden. Moralisk disciplin och respekt till omvärlden. Denna del innehåller fem undergrupper.

  1. Ahimsa – Icke våld. Inte bruka våld/skada mot sig själv eller någon levande varelse. Respekt, acceptans och tolerans är viktiga delar. En lära som också inkluderar förlåtelse, ödmjukhet och vänlighet.
  2. Satya – Att vara sanningsenlig. Att vara sann i tanke, ord och handling. Våga vara sann mot sig själv. När det vi tänker, säger och gör i handling överensstämmer, då är vi i harmoni och balans. ”First follw truth, and truth will follow you”.
  3. Asteya – Icke stjäla. Detta innebär inte enbart materiella ting, utan handlar även om att exempelvis inte stjäla tankar, ord, tid, glädje och energi från någon annan eller att på något sätt utnyttja någon.
  4. Brachmacharya – att vara återhållsam med sin energi och livskraft.
  5. Aparigraha – Att inte vara girig och roffa åt sig saker.

Niayama – den andra delen

Självdisciplin. Relationen till oss själva. Moralisk observation inåt.

  1. Saucha – Renhet. Såväl yttre som inre renhet, i form av fysisk hygien och vad vi äter, stoppar i oss.
  2. Santosha – Förnöjsamhet. Att hitta en acceptans för det som är utan yttre omständigheter. Att hitta tacksamhet till det man har istället för att vara missnöjd.
  3. Tapas – Rening. Självbehärskning. Att göra regelbundna reningstekniker och rening exempelvis genom att utöva exempelvis asana och pranayama.
  4. Svadhyaya – Självstudier. Studier av yoga genom gamla skrifter, men det inkluderar även studier av oss själva och våra beteenden. Ha öppet sinne. Det behövs tid för reflektion för att få till en förändring.
  5. Ishvarapranidhana – Släppa taget inför egot. Vi är en del av livet. Ha en tilltro till att saker löser sig och inte oroa sig i onödan. Ha en tilltro till en högre makt. Enn tilltro till livet.

Asana – den tredje delen

Grovrensning av kroppen. Att utföra fysiska positioner. Asana kan hjälpa till att ta bort krämpor som stör kroppen och sinnet, samtidigt som de rengör nervsystemet och de inre organen.

Pranayama – den fjärde delen

Kontrollerade andningsövnigar som påverkar/förflyttar prana (livskraften) i vår kropp.

Pratyahara – den femte delen

Tillbakadragande av sinnena. Dra sinnena inåt. En skarpsinning förmåga och kontroll där vi inte låter oss påverkas av våra fem sinnen.

Dharana – den sjätte delen

Koncentration, en förberedelse för meditation.

Dhyana – den sjunde delen

Meditation.

Samadhi – den åttonde delen

Upplyst tillstånd. Ett högre medvetande. Ett varande i nuet. När sinnet är djupt fokuserat på en sak och alla tankar upphör att existera och försvinner ur medvetandet. Högsta möjliga medvetande – där vi uppnår yoga.

 

Detta är bara en kortare sammanfattning av alla dessa delar. Är du nyfiken på mer? Sök i yogalitteratur om yogans historia, syfte och mål. Det som jag har utgått ifrån kommer från mina utbildningar genom Yogayama och Yoga Devi  och mina lärare samt litteratur som exempelvis Yoga Sutras, The heart of yoga, Hatha Yoga Pradipika och Kraften bakom yoga.

(Bilden kommer från Petri Räisänens bok Kraften bakom yoga)

Kom ihåg att man kan inte förändra allt på en gång, men att börja hitta disciplin i något leder ofta till mer :))

Allt gott till er och ha en fin dag!

Namaste, Jenny

 

 

 

 

Andas

Stanna upp. Blunda. Ta några djupa andetag och känn livets magi inom dig. Känn att du har möjlighet att göra val som får dig att må bra.

NYHETSBREV

Få 15% rabatt på din första order

Genom att skriva upp min e-postadress samtycker jag att
motta digital kommunikation i enlighet med
integritetspolicyn från Yoga Living

Betala med:

Levereras med: