andas/Inspiration, motivation & hälsa

Den yogiska andningen – Ujjayi

Är du medveten om hur du andas? Vad som får dig att andas snabbare, häftigare, ryckigare, högt upp vid bröstkorgen? Vid vilka stunder kan du nå ett större djup och omfång med din andning? Vi har alla olika andningsmönster och vi andas på olika sätt vid olika tillfällen. Vi andas exempelvis på ett sätt när vi är stressade, uppe i varv och när vi är arga. På ett sätt när vi är ledsna eller glada och på ett annat sätt när vi är lugna och avslappnade. Om du gör dig lite mer medveten kring andningens olikheter, så har du också större möjlighet att påverka de stunder då du känner stress och sådant som framkallar ångest. I yogapraktiken får du lära dig hur viktigt det är att andas. När du utövar fysisk yoga får du lära dig att andas med med Ujjayi.

UJJAYI BREATHING

Andningen utgör en central grund inom yogan. Yogaandningen Ujjayi har använts i tusentals år inom yogapraktiken och den kallas även för ”victorious breathing” den segrande andningen. Den är effektfull och en av anledningarna till att den kallas för den segrande andningen är för att den segrar över våra tankar under yogapraktiken så att vi kan vara mer fokuserade i ögonblicket.

Inandning och utandning sker genom näsan och den framkallar ett visst dovt, väsande ljud som hjälper till att synkronisera andetaget med rörelse och den hjälper också till vid yoga asana (positioner). Den hjälper musklerna i kroppen att slappna av samtidigt som den reducerar stress i nervsystemet.

Ujjayiandningen är en medveten, viljestyrd andning jämfört med den vardagliga, naturliga andningen som är passiv. I ujjayiandningen bestämmer vi oss för att skapa en viss längd av andetaget via näsan. Luftströmmen kontrolleras via struphuvudet som delvis är tillslutet. Man smalnar av passagen för luft så att det flödar långsammare och mer kontrollerat. Det väsande ljudet är en friktion som uppstår just i luftstrupen.

Fördelar med Ujjayiandningen

Det har en balanserande effekt på hela det kardiovaskulära systemet (cirkulationsorganen). Det släpper på känslor av irritation och frustration och det hjälper till att lugna kroppen och sinnet. Det finns ytterligare en mängd fördelar med att andas på det här sättet:

 • ökar mängden syre i blodet
 • ökar värmen i kroppen
 • släpper på spänningar
 • möjliggör att prana (livsenergin) flödar fritt
 • reglerar blodtrycket
 • hjälper till att hålla en jämn rytm i yogapraktiken
 • ger energi
 • renar kroppen och sinnet
 • ökar känslan av närvaro, självmedvetenhet och ger meditativa kvalitéer

Denna andning är användbar även i andra situationer än enbart vid yogapraktiken som t ex när du är arg, stressad, ofokuserad och ur balans. När du känner dig nervös av någon anledning så kan den också hjälpa dig att bli lugn och mer samlad. Även vid annan typ av fysisk träning så kan du andas med ujjayi. Testa någon gång och jämför med om du annars skulle ha andats via munnen eller vanlig näsandning.

Hur man andas med Ujjayiandning

 • Sitt ner en stund och få kontakt med ditt naturliga andetag. Uppmärksamma hur du andas.
 • Successivt ökar du andetaget både på utandning och inandning och låter andetaget ta mer plats. Expandera runtom. Djupt ner mot bäckenet. Runtom magen, bröstkorg, bröstrygg, skuldror, axlar och nyckelben.
 • Andas ut genom munnen med ett tyst ”HAAAAH” som om du andas ut imma på ett fönster. Bli trygg med ljudet. Fortsätt att upprepa några omgångar.
 • Stäng sedan munnen och känn att du hittar samma kraft och ljud när du andas ut genom näsan med stängd mun.
 • Hitta samma kraft och känsla i inandningen. Börja andas in mer fokuserat och riktat bakåt mot halsen. Smalna av passagen för luft i höjd med struphuvudet och fokusera din andning just där. Det ska inte upplevas så mycket vid din näsa.
 • Fortsätt att andas på det här sättet under några minuter så att du blir trygg med det.

Kanske hör du det väsande ljudet som uppstår från luftstrupen? Det behöver inte vara ett högt ljud, bara så att du kan skapa lite uppmärksamhet kring det och vara kvar och fokusera på ditt andetag.

Som nybörjaryogi är det alltid svårt att koppla ihop andningen med rörelse i början och att kunna hålla ujjayiandningen en hel yogaklass. Låt det ta sin tid, känn ingen prestation. Det kommer av sig självt vartefter när du praktiserar yoga regelbundet. Börja bara bli medveten om hur du andas och att du kan förändra och kontrollera.

Gör det till en vana att bli mer uppmärksam på hur du andas, det kommer hjälpa dig i många situationer även om du inte är en yogi.

That breath that you just took… that´s a gift.”

Rob Bell

Så, andas på och var tacksam!

Namaste

Andas

Stanna upp. Blunda. Ta några djupa andetag och känn livets magi inom dig. Känn att du har möjlighet att göra val som får dig att må bra.

NYHETSBREV

Få 15% rabatt på din första order

Genom att skriva upp min e-postadress samtycker jag att
motta digital kommunikation i enlighet med
integritetspolicyn från Yoga Living

Betala med:

Levereras med: