Företag & konferens

Office yoga

Yoga har blivit alltmer populärt på svenska arbetsplatser som en del i friskvårdssatsningen. Regelbunden yogaträning ökar förmågan att hantera stress, minskar sömnsvårigheter, muskelspänningar och kronisk smärta, samt leder till ett ökat välbefinnande och känsla av sammanhang. Yoga bidrar till en bättre hälsa på många sätt. Yogan är energihöjande, ger ökat fokus och koncentration, ökar välbefinnandet, ger bättre rörlighet, balans och muskelstyrka. Yogan ökar syreupptag, är avslappnande och stressreducerande.
Vi kan komma ut till företag och yoga på plats hos er om ni har ett bra rum/lokal att vara i. Ni väljer längden på passet, 45 min, 60 min eller 75 min är att rekommendera. Det kanske kan vara en bra start på dagen eller så fungerar det bäst för er mitt under dagen eller vid hemgång. Välj själva! Ni väljer även hur många gånger ni vill köpa in. Yogamattor finns till alla. Vill du kunna erbjuda yoga på en konferens/temadag så går det också att ordna.

Hör av er för prisinfo.