Hatha

 Hathayoga bygger på en flera tusen år gammal filosofi från Indien. Hathayoga är en av de mest kända formerna av yoga, där man försöker skapa en balans i kroppens olika energisystem för att uppnå fysisk och psykisk hälsa och utveckling. Metoderna som används är olika kroppsställningar, andningskontroll, koncentrationsövningar och avslappning. Ordet yoga betyder förening. Hathayoga är en förening mellan kropp, själ och sinne men också en balans mellan aktivitet och vila.

Man kan se yoga som en hälsoterapi och yogan hjälper till på två sätt: den gör så att vi blir starkare och smidigare och samtidigt hjälper den oss att slappna av och vila. Dessutom övar vi oss i att vara närvarande i nuet.

I alla former av yoga är andningen i fokus och beskrivs ofta som länken mellan kropp och själ. Andningen har stor kraft och betydelse för vårt välbefinnande och det är andningen tillsammans med yogapositioner som möjliggör lösgörandet av blockeringar tack vare förflyttning av kroppens Prana (livsenergi).

Yoga ökar medvetenheten, att lära sig vara här och nu. Genom arbete med andningen så är det möjligt att påverka det fysiska, mentala och det själsliga planet på olika sätt. Ett regelbundet utövande ger en stark och uthållig kropp, en mer harmonisk själ, bättre rörlighet, bättre sömn och motverkar stress.

Under ett yogapass så går vi först igenom inledande/förberedande övningar. Solhäsning A och B finns alltid med inledningsvis. Det är en uppvärmande serie av positioner som går in i varandra med hjälp av ett flöde, där varje in- eller utandning för dig vidare till nästa position. Därefter tar vi oss igenom stående, sittande och liggande positioner där vi stannar upp en liten stund (flera andetag) i varje position. Vi avslutar alltid med en stunds avslappning i Savasana eller i meditation.

Varje pass har olika inriktningar. Ibland jobbar vi mer med att öppna upp området kring höfterna, ibland ligger mest fokus på ryggen och rotationer, eller bröstöppnare och bakåtfällningar. Variationen är stor. Balans, styrka, smidighet och andning är ledorden. Ett fysiskt yogapass blir sällan likadant. Mycket beroende på lärarens varierande upplägg, men också på upplevelsen under själva utförandet som är beroende av dagsformen och hur du mår just i stunden.

Hatha En yogaklass som har mindre/långsammare/inget flöde. Vi håller positioner i ungefär 15-30 andetag.

Vinyasa En yogaklass som har högre tempo med mycket flöde och styrka genom hela klassen. Räkna med att bli varm och härligt svettig och utmana dig själv i lite mer avancerade positioner!

Att tänka på inför en klass
  • Ät inte eller drick inte precis innan du ska yoga (undvik helst två timmar innan).
  • Låt det även gå en stund efter klassen innan du intar vätska och mat. Vätskan bör då vara vatten, eftersom det hjälper kroppen att rensa bort och rena kroppen från de slaggprodukter som har frigjorts under yogautövandet.
  • Ha sköna, mjuka träningskläder på dig som är följsamma.
  • Ha inga starka dofter på dig.
  • Meddela oss om eventuella skador eller vid graviditet, eftersom vissa positioner kanske bör modifieras/behöver göras på något annat sätt för att passa just dig!
  • Vid menstruationens första dagar bör du ta det lite lugnare.
  • Yoga är ingen tävling om vem som kommer djupast ner i positioner. Lär dig att lyssna till din egen kropp, HUR det känns för dig i varje specifik position. Acceptera och respektera dina begränsningar. Det är sedan därifrån du går vidare. Låt det få ta tid!