alltomyoga/Yogans filosofi & historia

Koshas – lager av olika kroppar

Som en fortsättning på förra inlägget som handlade om känslor och spänningar som sätter sina spår i vår kropp kommer nu en kortare förklaring kring vad Kosha är. Den fysiska kroppen är en av fem koshas. Koshas är sanskrit och kan översättas med lager.

Att få lite djupare förståelse kring yogafilosofin kan också få oss att förstå hur allt hänger samman. Tillsammans med chakran och nadier (energicentrum och energikanaler) så kan det ge en mer komplett bild över hur energi flödar/blockeras inom oss. Vi får på så sätt större förståelse kring yogans syfte, varför vi praktiserar yoga – hur vi kan öppna blockeringar och rikta vår praktik för att uppnå önskade resultat.

När vi pratar om dessa fem koshas – föreställ dig en rysk trädocka som du kan öppna och hitta ännu en docka innanför. För varje lager vi tar oss igenom via vår yogapraktik, så uppmuntras och påverkas nästa lager så att vi kan fortsätta djupare in till kärnan.

1. Annamaya kosha

Det första lagret består av den fysiska kroppen som vi kan känna och ta på. Genom asana så påverkar vi kroppen. Vad vi äter har också stor betydelse för hur vi mår och hur vi kan rena kroppen. Att utöva asana (positioner) kan göra kroppen mer rörlig och släppa på fysiska spänningar och blockeringar.

2. Pranamaya kosha

Det andra lagret är vår energikropp, den praniska kroppen. Andningen får livsenergin att flöda i vår kropp. Genom pranayama, andningsövningar, påverkar vi energins flöde genom alla energikanalerna i vår kropp och kan lösgöra blockeringar på ett mer subtilt plan.

3. Manomaya kosha

Sinneskroppen. Det här lagret är våra sinnen som är kopplat till vårt nervsystem. Hur vi uppfattar det som sker omkring oss. Det är här egot existerar. Här finns vår fulla potential, men det är också här vi skapar våra begränsningar.

4. Vijnanamaya kosha

Intelligenskroppen. Här utvecklar vi och skapar närvaro, insikt och medvetenhet. Här finns buddhi – vår inre observatör.

5. Anandamaya kosha

Blisskroppen. I detta lager kommer du i kontakt med din inre sanna själ som är absolut ren sanning och skönhet. Här finns atman. Här upplever vi lycksalighet. När vi når in i denna innersta kärna kan man förklara det med att känna ett ”flow” och du inser att du är en del av allt runtomkring dig.

 

Yoga hjälper dig att skapa en väg till de djupare subtila koshalagren, så att de blir enklare att komma åt. Asana förbereder den yttre kroppen och pranayama (andningsövningar) övar din uppmärksamhet på den praniska kroppen. Meditation renar de djupare lagren av vårt sinne.

Yogafilosofin ger dig verktygen för att skapa medvetenhet till ditt känslomässiga sinnestillstånd, så att du kan hitta och utstråla hälsa och välmående.

Namasté, Jenny

Andas

Stanna upp. Blunda. Ta några djupa andetag och känn livets magi inom dig. Känn att du har möjlighet att göra val som får dig att må bra.

NYHETSBREV

Få 15% rabatt på din första order

Genom att skriva upp min e-postadress samtycker jag att
motta digital kommunikation i enlighet med
integritetspolicyn från Yoga Living

Betala med:

Levereras med: