Yoga Living hanterar de personuppgifter som du uppger vid bokning via hemsida, app eller e-post och sparar dessa uppgifter för att hantera bokningar och hantera köp av yogakort. Vi kommer att använda personuppgifter som inhämtas i syfte att ta emot betalningar, hantera bokningar, utskick av nyhetsbrev och för att du ska kunna ta emot personliga erbjudanden. Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Vi kommer aldrig att lämna ut eller sälja dina personuppgifter till någon annan. Yoga Living är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas, vilket innebär att du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, varifrån dessa personuppgifter har inhämtats och syftet med användningen. Vi är även skyldiga att på din begäran rätta, blockera eller radera personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med personuppgiftslagen, t.ex. felaktiga uppgifter. Du kan närsomhelst avsluta prenumeration på vårt nyhetsbrev.