VÅRTERMINEN 2020 13 januari – 30 maj

YOGA LIVING STUDIO KOMMER UPPHÖRA EFTER VÅRTERMINEN. ALLA DROPINKORT ÄR ENDAST GILTIGA TILL OCH MED 30 MAJ 2020. DÄREFTER KOMMER YOGA BY LINA TA ÖVER LOKALEN OCH DRIVA DEN I EGEN REGI.

LINA TAR ÄVEN ÖVER SOMMARYOGAN PÅ SANDVIKSBRYGGAN.

LÄS MER PÅ yogabylina.se