Det som jag tycker gör yogan så fantastisk och älskvärd är den ständiga möjligheten till förnyelse och variation av positioner och yogaformer.

Yogan är föränderlig och anpassningsbar i all oändlighet.

Den är aldrig den samma dag efter dag.

Den ger alltid olika nyanser av känslor och upplevelser.

Den är inkännande och aldrig aldrig dömande.

Den är balansen i vardagen.

Balansen i livet.

Balansen mellan aktivitet och vila.

Yin & Yang

Ständigt förenade. Ständigt oskiljaktiga.

Namasté