In: energikanaler

Reiki Healing

Dagens moderna Reiki har sitt urspung från Japan, men har också tusenåriga rötter i bland annat Tibet. Reiki är en energipåfyllning...

Chakran – kroppens energicentrum

 Chakran är kroppens energicentrum. På Sanskrit betyder det LIVSENERGIHJUL. Hjul av virvlande energi. Man kan se det som en generator som...