In: reiki

Reiki Healing

Dagens moderna Reiki har sitt urspung från Japan, men har också tusenåriga rötter i bland annat Tibet. Reiki är en energipåfyllning...