In: vadäryoga

Vad är yoga?

I det här inlägget ska jag försöka ge en så enkel beskrivning som möjligt i vad yoga är. Yoga kan beskrivas...