Är du medveten om hur du andas? Vad som får dig att andas snabbare, häftigare, ryckigare, högt upp vid bröstkorgen? Vid vilka stunder kan du nå ett större djup med din andning ner mot bäckenet? Vi har alla olika andningsmönster och vi andas på olika sätt vid olika tillfällen. Vi andas på ett sätt när vi är stressade, upp i varv, arga, på ett sätt när vi är ledsna eller glada och på ett sätt när vi är lugna och avslappnade. Om du gör dig lite mer medveten kring andningens olikheter, så har du också större möjlighet att påverka de stunder då du känner stress och sådant som framkallar ångest.

Yogaandningen Ujjayi har använts i tusentals år inom Hathayogapraktiken och den kallas även för “victorious breathing” den segrande andningen. Ud betyder “med ljud” på sanskrit och Ujjayi kan översättas som “uttalas med ljud”. Den är effektfull och en av anledningarna till att den kallas för den segrande andningen är för att den segrar över våra tankar under yogapraktiken så att vi kan vara mer fokuserade i ögonblicket.

Inandning och utandning sker genom näsan och den framkallar ett visst dovt, väsande ljud som hjälper till att synkronisera andetaget med rörelse och den hjälper också till vid yoga asana (positioner). Den hjälper musklerna i kroppen att slappna av samtidigt som den reducerar stress i nervsystemet.

Ujjayiandningen är en medveten, viljestyrd andning jämfört med den vardagliga, naturliga andningen som är passiv. I ujjayiandningen bestämmer vi oss för att skapa en viss längd av andetaget via näsan. Luftströmmen kontrolleras via struphuvudet som delvis är tillslutet. Man smalnar av passagen för luft så att det flödar långsammare och mer kontrollerat. Det väsande ljudet är en friktion som uppstår just i luftstrupen.

Fördelar med Ujjayiandningen

Det har en balanserande effekt på hela det kardiovaskulära systemet (cirkulationsorganen). Det släpper på känslor av irritation och frustration och det hjälper till att lugna kroppen och sinnet. Det finns ytterligare en mängd fördelar med att andas på det här sättet:

 • ökar mängden syre i blodet
 • ökar värmen i kroppen
 • släpper på spänningar
 • möjliggör att prana (livsenergin) flödar fritt
 • reglerar blodtrycket
 • hjälper till att hålla en jämn rytm i yogapraktiken
 • ger energi
 • renar kroppen och sinnet
 • ökar känslan av närvaro, självmedvetenhet och ger meditativa kvalitéer

Denna andning är användbar även i andra situationer än vid yogapraktiken som t ex när du är arg, stressad, ofokuserad och ur balans. När du känner dig nervös av någon anledning så kan den också hjälpa dig att bli lugn och mer samlad. Även vid annan typ av fysisk träning så kan du andas med ujjayi. Testa någon gång och jämför med om du annars skulle ha andats via munnen eller vanlig näsandning.

Hur man andas med Ujjayiandning

 • Sitt ner en stund och få kontakt med ditt naturliga andetag.
 • Stäng munnen och börja andas in och ut genom näsan.
 • Successivt ökar du andetaget både på inandning och utandning och låter andetaget ta mer plats. Djupt ner mot bäckenet. Runtom bålen och högt upp mot skuldror, axlar och nyckelben.
 • Börja andas in mer fokuserat och riktat bakåt halsen. Smalna av passagen för luft i höjd med luftstrupen.
 • Andas ut genom munnen med ett tyst “HAAAAH” som om du andas ut imma på ett fönster. Bli trygg med ljudet. Fortsätt att upprepa några omgångar.
 • Stäng sedan munnen och känn att du hittar samma kraft och ljud när du andas ut genom näsan med stängd mun.
 • Hitta samma känsla i inandningen, med fokus bakåt halsen.
 • Fortsätt att andas på det här sättet under några minuter så att du blir trygg med det.

Kanske hör du det väsande ljudet som uppstår från luftstrupen? Det behöver inte vara ett högt ljud, bara så att du kan skapa lite uppmärksamhet kring det och vara kvar och fokusera på ditt andetag.

Prova att använda den här andningen vid olika tillfällen. Kanske när du vaknar, duschar, tar en promenad, kör bil, när du är arg, behöver bli mer fokuserad, tränar, lagar mat, innan läggdags?

Åtminstone gör det till en vana att bli mer uppmärksam på hur du andas, det kommer hjälpa dig i många situationer även om du inte är en yogi!

“When the breath is unsteady, the mind is unsteady. When the breath is steady, the mind is steady and the yogi becomes steady.” Hathayogapradipika kap 2

Så, andas på och ha en fin helg!

Namaste, Jenny