alltomyoga/Yogans filosofi & historia

YOGA ordlista

Kanske är du ny i yogans värld och behöver lite hjälp att förstå alla begrepp? Här har du en lista på ord som ofta används.
Ahimsa = Icke-våld. Viktig moralisk princip inom yogan.
Alignment = Optimal placering av kroppen och dess tyngdpunkt för att skapa en bra hållning och god teknik i yogapositionerna.
Asana = Fysisk kroppsställning. Betyder ursprungligen sittande position och att ”sitta i stadighet”.
Ashtanga =  Ashtanga är sanskrit och betyder åtta delar och refererar till den åttafaldiga vägen att uppnå yoga i Patanjalis klassiska verk “Yoga Sutras” bestående av 196 sutror.
Ashtanga Vinyasa = En yogaform som utvecklades av gurun Sri K. Pattabhi Jois från staden Mysore i södra Indien.
Atman = Den individuella själen, det djupaste inre i allt levande. Vår sanna natur eller identitet.
Aum / Om = Det mest fundamentala ljudet som representerar universum. Dess vibration anses vara modern till alla ljud. Används ofta som ett mantra i bland annat meditation. Det står för allt som varit, allt som är och allt som kommer (det eviga).
Aura = Elektromagnetiskt fält. Energifält runt vår kropp.
Avidya = Okunskap. Mönster/tankestrukturer som begränsar oss genom att få oss att missförstå oss själva och världen runt oss.
Ayurveda = Uråldrig, klassisk form av indisk medicin. Läran om livet.
Bandha = Ett muskulärt aktivitetslås. Används för att stärka och skydda kroppen samt bevara energi i kroppen.
Bhagavad gita = Ett mytologiskt diktverk på sanskrit och en av yogafilosofins klassiska texter.
Bhakti = Hängivenhet/Kärlek. Att genom villkorslös kärlek nå upplysthet.
Brahman = Världssjälen. Den stora gudomligheten och det stora världsalltet. Den slutgiltiga verkligheten.
Chakra = Livshjul på sankrit. Vi har 7 stora chakraområden i kroppen. Energicentrum för nadis (kanaler) som transporterar prana (livskraft) genom kroppen.
Chandra = Månen
Citta / Chitta = Vårt medvetande. Målet är att göra citta fritt från störningar för att se klart mentalt och själsligt.
Compassion = Compassion är den högsta formen av samhörighet. En förbehållslös kärlek till allt och alla. En euforisk upplevelse av att leva fullt ut. Att vara ett med allt – att vara Kärlek.
Darsana = Från sanskrits ”att se”. Insikt.
Dharana = På sanskrit betyder det koncentration eller fokus på en punkt.
Dhyana = Meditation
Dosha = Vår kroppsliga och mentala sammansättning enligt ayurvedafilosofin. Det finns tre olika doshor: vata, pitta och kapha
Drishti = En fokuspunkt för blicken, en koncentrationspunkt.
Ego = Den konstruktion av JAGET som vår hjärna skapar.
Förnimmelser = De saker vi uppfattar, främst i kroppen, s.k kroppsliga förnimmelser. Kan t.ex vara kliande, tryck, lätthet, fuktighet, torrhet, värme, kyla, vibration, pirrande, sugande, rörelse, stillhet m.m
Guru = Lärare, den som skingrar mörkret.
Hatha = Ordet Hatha är sanskrit, där Ha betyder sol och Tha betyder måne. Syftet med hathayoga är att finna inre lugn genom att balansera energierna från dessa två.
Jalandhara bandha = Halslås
Jnana = Kunskap, förståelse, visdom.
Koshas = Fem energilager som omger själen. Tillsammans skapar de allt det som är en människa.
Kriya = Handling. I Kriya yoga använder man olika tekniker med avsikt att frigöra vårt medvetande från alla tankar och bli fullständigt närvarande på ett mer spirituellt plan. I Hatha yoga används Kriya som reningstekniker för den fysiska kroppen.
Mala = Mala är sanskrit och betyder radband och har använts i tusentals år inom traditioner som buddhism, hinduism och yoga. En mala används traditionellt för att repetera en positiv bekräftelse eller ett mantra längs med varje pärla för att komma till ett mer lugnande och meditativt tillstånd.
Mantra = Betyder heligt ljud. Ett ord eller en mening som upprepas i syfte att fokusera. Kan uttalas eller sjungas.
Meditation = Meditation är ett samlingsnamn för en mängd olika tekniker för att träna sinnet.
Medveten närvaro = Att avsiktligt vara medveten om det som händer i nuet.
Mindfulness = Medvetenhet i nuet om vad som pågår i sinnet utan att vara dömande.
Mudra = En handrörelse. Alla mudror har speciell betydelse och symbolik.
Mulha Bandha = Rotlås. Musklerna i bäckenbotten aktiveras.
Nadis = Energikanaler i kroppen där prana ( livsenergi ) transporteras.
Namaste = Jag bugar för dig. Sägs inom yogan i kombination med handflatorna ihop framför bröstet eller tredje ögat. Öppnar upp oss och visar respekt för oss själva, våra lärare och medmänniskor.
Nidra = Sömn
Niyama = Hur vi förhåller oss till oss själva, observationer av vår inre värld.

Om / Aum = Det mest fundamentala ljudet som representerar universum. Dess vibration anses vara modern till alla ljud. Används ofta som ett mantra i bland annat meditation. Det står för allt som varit, allt som är och allt som kommer (det eviga).

Prana = Livsenergi eller livskraft. Energin som finns i allt, både inom oss och utanför. Påverkar vårt liv i stort.

Pranayama = Expansion av livskraft. Kontroll av andning och livsenergi. En korrekt andning stärker kroppen och skärper fokus.

Pratyahara = Att avleda sinnenas uppmärksamhet från yttre objekt.

Samadi = Upplysning (högsta sinnestillståndet en människa kan uppnå)
Sanskrit = Ett indiskt uråldrigt språk som även är ”yogans språk”. Yogafilosofins alla texter är skrivna på sanskrit.
Satsang = Beskrivs som en av de stora vägarna till inre frihet och översätts ofta från sanskrit till ”kommunikation med sanning” eller ”being in the company of the wise”. Kan praktiseras på olika sätt, såsom i en liten grupp som gemensamt engagerar sig i en spirituell dialog eller praktiseras på egen hand genom meditation och asanas för att lugna sinnet och finna närvaro sig själv.
Savasana = Död mans ställning. Avslappning. Avslutande vila i en yogaklass.
Sinnet = Vetenskapen har ingen vedertagen definition av vad sinnet (the mind) är. I våra sinnen ryms medvetandet, tankar, känslor, mentala bilder, minnen, fantasier och mentala processer.
Surya = Solen
Sutra = Tråd på sanskrit.
Tredje ögat = Området mellan ögonbrynen.  Ses som själens öga och är kopplat till intuition och urskillningsförmåga.
Uddiayana bandha = Maglåset – aktivitet/muskelkontakt i den nedre delen av buken strax under naveln, speciellt Transversus abdominis.
Ujjayiandning = Den yogiska andningen som även kallas för ”den segrande andningen” (eftersom andningen segrar över våra tankar). Ujjayi är en kontrollerad andningsteknik som används under yogaklasser och meditation.
Upanishaderna = upa = nära, ni = ned, shad = att sitta, D.v.s. att sitta ner tillsammans med en lärare och ta emot dennes kunskap. Klassisk text i yogafilosofin.
Veda = Visdom
Vinyasa = ”Att placera på ett särskilt sätt” på sanskrit. Förflytta. Dynamisk rörelsesekvens som binder ihop positioner med varandra. Synkronisering av rörelse och andetag.
Vrittis = Strömvirvel på sanskrit. Vågor och rörelser i vårt medvetande som vi genom yogan vill lugna/tysta för att skapa sinnesro.
Yama = hur vi förhåller oss till omvärlden.
Yin – Kinesiskt ord som betyder samma sak som sanskritordet Ha. Yin är det svarta, den kvinnliga och passiva urkraften. Den symboliserar jorden och månen, det mörka, det kalla och det fuktiga men även bergen och skelettet.
Yang – Tillsammans bildar Yin och Yang balans. Yang är det vita, den manliga och aktiva urkraften. Den symboliserar himlen och solen, det ljusa, det varma och det torra men även floderna och blodomloppet.
Yoga = Förening. Att förena kropp, sinne och själ/medvetande för att uppnå fullständig närvaro och upplysning.
Yoga Nidra = Yogisk sömn. En guidad djupavslappning där kroppen sover men sinnet är vid fullt
medvetande.
Yogi = En person som utövar yoga. Används ofta som den maskulina formen för en utövare.
Yogini = En person som utövar yoga. Används oftast för att beskriva en kvinnlig yogautövare.
”Yoga happens beyond the mat. Anything you do with attention to how you feel is doing yoga.”

Namaste

Andas

Stanna upp. Blunda. Ta några djupa andetag och känn livets magi inom dig. Känn att du har möjlighet att göra val som får dig att må bra.

NYHETSBREV

Få 15% rabatt på din första order

Genom att skriva upp min e-postadress samtycker jag att
motta digital kommunikation i enlighet med
integritetspolicyn från Yoga Living

Betala med:

Levereras med: